Privacy

Carnavalmarkt.nl en privacybescherming
Wij helpen u in het zoeken naar of aanbieden van producten en diensten en vinden het heel belangrijk dat uw privacy goed wordt beschermd. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Carnavalmarkt.nl zich aan de eisen die de privacy wetgeving stelt.

Welke informatie verzamelen wij?
Informatie over al onze bezoekers: Welke gebieden van onze site worden het meest bezocht? Welke diensten worden het meest gebruikt? Om het recht op privacy van onze bezoekers te beschermen is deze informatie anoniem en algemeen. Aan de hand van deze informatie kan geen individuele bezoeker worden getraceerd.

Beveiliging gegevens
Carnavalmarkt.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Op Carnavalmarkt.nl wordt bij opgegeven advertenties altijd alle ingevulde persoonsgegevens getoond, waarbij een telefoonnummer niet verplicht is en uw e-mailadres niet wordt weergegeven.

Cookies
Om het gebruikersgemak op Carnavalmarkt.nl te vergroten maken wij gebruik van een mogelijkheid van uw browser die “cookie” heet. Een cookie is een klein bestand dat persoonlijke informatie verzamelt en door uw web-browser op de harde schijf wordt geplaatst. We proberen het gebruik van cookies te beperken. Door ons gebruik van cookies kunnen we sneller en beter diensten leveren en afstemmen op uw voorkeuren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies worden geweigerd, alleen kan dat de internetsite wel nadelig beïnvloeden. Sommige van onze zakelijke partners gebruiken cookies op onze internetsite (bijvoorbeeld adverteerders). Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.

Links
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

Berichtgeving van veranderingen in het privacy-beleid
Als wij besluiten om ons privacy-beleid te veranderen, dan vermelden wij deze veranderingen hier. Zo bent u altijd op de hoogte van welke informatie wij verzamelen, hoe we die gebruiken en of en aan wie we die informatie openbaar maken.

Als je vragen, bezwaren of opmerkingen hebt over het privacy-beleid van Carnavalmarkt.nl hebt, kunt u een e-mail sturen naar info@carnavalmarkt.nl.

Laatste update: 28 januari 2014.